RU

玻璃纤维套管 (26SFS)
♦ 材质:玻璃纤维原丝、软质矽胶
♦ 工作温度:180℃
♦ 颜色:白色,其余颜色可订制
♦ 用途:适用于一般马达、变压器、冷冻、冷气器具等
															
														

玻璃纤维套管玻璃纤维套管
品名内径 (mm)包装 (卷)
SFS-20101.2200M/roll
SFS-20151.7200M/roll
SFS-20202.2100M/roll
SFS-20252.7100M/roll
SFS-20303.2100M/roll
SFS-20353.7100M/roll
SFS-2040 4.2100M/roll
SFS-2045 4.7100M/roll
SFS-2050 5.2100M/roll
SFS-2060 6.2100M/roll
SFS-20707.2100M/roll
SFS-20808.2100M/roll
SFS-20909.2 50M/roll
SFS-2100 1 0 50M/roll
SFS-2120 1 2 1M/pc
SFS-2140 1 4 1M/pc
SFS-2160 1 6 1M/pc
SFS-2180 1 8 1M/pc
SFS-2200 2 0 1M/pc

玻璃纤维套管玻璃纤维套管
品名内径 (mm)包装 (卷)
SFS-3010 1.2100M/roll
SFS-3015 1.7100M/roll
SFS-3020 2.2100M/roll
SFS-3025 2.7100M/roll
SFS-3030 3.2100M/roll
SFS-3035 3.7100M/roll
SFS-3040 4.2100M/roll
SFS-3045 4.7100M/roll
SFS-3050 5.2100M/roll
SFS-3060 6.2100M/roll
SFS-3070 7.2100M/roll
SFS-3080 8.2100M/roll
SFS-3090 9.250M/roll
SFS-3100 1050M/roll
SFS-3120 121M/pc
SFS-3140 141M/pc
SFS-3160 161M/pc
SFS-3180 181M/pc
SFS-3200 201M/pc
SFS-3220 221M/pc
SFS-3250 261M/pc