RU

玻璃纤维套管 (26SFS)
‧材质:玻璃纤维原丝、软质矽胶‧工作温度:180℃‧颜色:白色,其余颜色可订制‧用途:适用于一般马达、变压器、冷冻、冷气器具等

玻璃纤维套管玻璃纤维套管
品名包? (米/卷)内径 (mm)
SFS-2010200M/roll1.2
SFS-2015200M/roll1.7
SFS-2020100M/roll2.2
SFS-2025100M/roll2.7
SFS-2030100M/roll3.2
SFS-2035100M/roll3.7
SFS-2040100M/roll4.2
SFS-2045100M/roll4.7
SFS-2050100M/roll5.2
SFS-2060100M/roll6.2
SFS-2070100M/roll7.2
SFS-2080100M/roll8.2
SFS-209050M/roll9.2
SFS-210050M/roll1 0
SFS-21201M/pc1 2
SFS-21401M/pc1 4
SFS-21601M/pc1 6
SFS-21801M/pc1 8
SFS-22001M/pc2 0

玻璃纤维套管玻璃纤维套管
品名包? (米/卷)内径 (mm)
SFS-3010200M/roll1.2
SFS-3015200M/roll1.7
SFS-3020100M/roll2.2
SFS-3025100M/roll2.7
SFS-3030100M/roll3.2
SFS-3035100M/roll3.7
SFS-3040100M/roll4.2
SFS-3045100M/roll4.7
SFS-3050100M/roll5.2
SFS-3060100M/roll6.2
SFS-3070100M/roll7.2
SFS-3080100M/roll8.2
SFS-309050M/roll9.2
SFS-310050M/roll10
SFS-31201M/pc12
SFS-31401M/pc14
SFS-31601M/pc16
SFS-31801M/pc18
SFS-32001M/pc20
SFS-32201M/pc22
SFS-32501M/pc26