CSA CE RoHS cULus_LISTED

翼型彈簧式旋轉接頭 (30WC)
‧材質:外殼為熱可塑性塑膠,內部為角鋼
‧使用方法:剝線後插入接頭內,旋轉接頭彈簧隨著夾緊電線
‧適用於電器產品等接線器材
‧防火等級UL -94V-2
‧認證/規範:L 486C and CSA,22.2 NO. 188 standard

翼型彈簧式旋轉接頭翼型彈簧式旋轉接頭
品名尺寸 A (mm)尺寸 B (mm)尺寸 C (mm)尺寸 D (mm)尺寸 E (mm)電線尺寸 & A.W.G.顏色包裝 (個/包)
WC-Y1118.29.86.4925.8300/600V Max. Temp. rated at 105℃
No.18-No.10 AWG
Max. 2#12 w/ 1#14Sol
Min. 3#18
Yellow500
WC-Y1218.311.27.29.229600V Max. Temp. rated at 105℃
No.22-No.8 AWG
Max. 4#12
Min. 3#22 Sol
Tan500
WC-Y13231399.631.8300/600V Max. Temp. rated at 105℃
No.18-No.8 AWG
Max. 5#12 Sol
Min. 3#16
Red500
WC-Y1525.514.910.81033.3600V Max. Temp. rated at 105℃
No.18-No.8 AWG
Max. 3#10
Min. 3#14 w/ 1#18
Grey250
WC-Y1731.817.8121340600V Max. Temp. rated at 105℃
No.14-No.6 AWG
Max. 3#8 w/ 1#12
Min. 2#10 w/ 1#12
Blue100