CSA CE RoHS cULus_LISTED

弹簧螺式接头 (30E)
‧材质:外部为热可塑性塑胶,防火等级UL 94V-2;内部为角钢
‧E1 & E3 亦有耐温型,E3~E5有Type A~B,欢迎洽询
‧认证/规范:UL 486C and CSA 22.2 No. 188 standard
‧使用方法:剥线后插入接头内,旋转接头弹簧随着夹紧电线
‧适用于电器产品等接线器材

弹簧螺式接头弹簧螺式接头
品名尺寸 A (mm)尺寸 B (mm)尺寸 C (mm)尺寸 D (mm)尺寸 E (mm)电线尺寸 & A.W.G.颜色包装 (个/包)
E13.86.58.6515.2300VMax. Temp. rated at 105℃
No.22-No.14AWG
Max. 1#16 w/1 #18 w/1 #20
Min. 2#22
Grey1000
E24.17.19.95.517.7300VMax. Temp. rated at 105℃
No.22 - No.14 AWG
Max. 3#16
Min. 2#22
Blue1000
E359.712.25.821.8300/600 V Max. Temp. rated at 105℃
No.22 - No.14 AWG
Max. 4#16 w/1 #20
Min. 1#18 w/1 #20
Orange500
E461113.85.823.6300/600 V Max. Temp. rated at 105℃
No.22 - No.10 AWG
Max. 2#12 w/ 2#14
Min. 3#2Sol
Yellow500
E58.613.1169.526.6300/600 V Max. Temp. rated at 105℃
No.22 - No.10 AWG
Max. 2#10Sol w/ 2#12Str.
Min. 3#18
Red500