cULus_LISTED DNVGL UL

插入式配線標誌 (50COM)
‧材質:Nylon
‧顏色:白底黑字;
    COM-0深紅色/COM-1淺藍色/COM-2綠色/
    COM-3 紅色/COM-4 藍色/COM-5 棕色/COM-6 黃色
‧特點:筆狀插入或標誌,不占空間,易於攜帶,插上電線,即可崁入標誌
‧操作溫度:-20℃~60℃
‧可拆式即可重複使用